054-4230300 office@hadarbd.com

achziv2023

משחה אכזיב 2023 לזכרו של נדב שנל תחרות מים פתוחים שתתקיים במקביל לטריאתלון אכזיב הידוע, והשנה עם צוות חדש ומנוסה המעוניין להנציח את נדב. התחרות תתקיים בשבת ה13.5.2023 ביזומת המועצה האיזורית מטה אשר, החברה הכלכלית מטה אשר, חברת גן ספורט ועם צוות הים בניהולם של אנדרי...
דילוג לתוכן