054-4230300 office@hadarbd.com
לצלוח את הים

לצלוח את הים

לצלוח את הים – אימון היכרות לשחיינים – בקבוצות וביחידים הנכם מוזמנים לאימון ים הכולל הסבר על תנאי הים וההתמודדות איתו. שחיינים מקצועיים ושחיינים חובבים הנוהגים לשחות בבריכה, מוזמנים לשמוע תובנות והמלצות על השחייה בים. האימון יכלול : הסבר מקדים כולל בחירת מיקום...
דילוג לתוכן