054-4230300 office@hadarbd.com

אליפות הרצליה 2022

בשישי שבת 4-5 בנובמבר 2022, הסתיימה זו השנה השמינית, תחרות השחייה לכבודו של אלון רונן האהוב.

התחרות התקיימה בבריכת בני הרצליה (25 מטר, 8 מסלולים עם יציע מובנה אשר יורחב במיוחד לכבוד האירוע) עם שעון אלקטרוני כפי שהיה בשנים הקודמות.
בטקס הפתיחה ציין מר משה פדלון ראש עיריית הרצליה את הישגי הקבוצה המקומית, בני הרצליה ואיחל לכל השחיינים להתקדם לרמות גבוהות.

קישור לתוצאות ולתמונות – בכפתור בסוף הכתבה.

The Countdown Begins!

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

l

תכנית התחרות

 יום שישי ילדים וצעירים

הצגת בוקר – ילדים 

חימום  8:00 , תחרות 9:00

100 מ' חופשי

50 מ' פרפר

100 מ' גב

50 מ' חזה

100 מ' מ.א.

4X50 מ' מעורב ילדות

4X50 מ' מעורב ילדים

הצגת אחה"צ – צעירים

חימום 15:00, תחרות 16:20

100 מ' חופשי

50 מ' פרפר

100 מ' גב

100 מ' חזה

100 מ' מ.א.

4X50 מ' מעורב צעירות

4X50 מ' מעורב צעירים

יום שבת נוער ובוגרים

הצגת בוקר – נוער

חימום  8:00 ,טקס 9:00

תחרות 9:20

50 מ' חופשי מוקדמות

100 מ' חזה

200 מ' פרפר לכבודו של אלון רונן

100 מ' גב

50 מ' חופשי גמר (8 שחיינים, 8 שחייניות)

200 מ' מ.א.

4X50 מ' מעורב נערות

4X50 מ' מעורב נערים

הצגת אחה"צ – בוגרים

חימום 15:00, תחרות 16:00.

8X25 מ' צלילה – קבוצה 1 מכל אגודה, יש לשתף לפחות 3 בנות.

400 מ' מ.א.- מקצה 1 לנשים ומקצה 1 לגברים

50 מ' חופשי מוקדמות

200 מ' חופשי

100 מ' פרפר

100 מ' גב

50 מ' חופשי גמר (8 שחיינים, 8 שחייניות)

100 מ' חזה

4X50 מ' מעורב בוגרות

4X50 מ' מעורב בוגרים

l

הרשמות

ההרשמה תתבצע באמצעות פורטל האגודות החל מתאריך 13.10.2022 בשעה 12:00 ותסתיים בתאריך 27.10.2022 בשעה 12:00. המחיקות יחלו בתאריך 27.10.2022 בשעה 14:00 ויסתיימו בתאריך 02.11.2022 בשעה 12:00 . לאחר מועד זה לא יתקבלו מחיקות.

שימו לב כי בשל מגבלת מספר המשתתפים ייתכנו מחיקות של שחיינים. אנו עושים מאמצים רבים כדי להימנע מכך השנה, כפי שהצלחנו בשנה שעברה. במידה ויהיו מחיקות הן תהיינה לפי זמני הכניסה.

דמי רישום

30 ₪ לכל זינוק למים. 60 ₪ למשחה שליחים. התשלום יועבר טרם הזינוק הראשון בהעברה בנקאית או בהמחאה לפקודת עמותת בני הרצליה.

זמן מינימום – שחיין שלא יעמוד בזמן מינימום (ניתן לקבל הטבלה במייל event@hadarbd.com) אגודתו תישא בתשלום קנס בסך 50 ₪.

h

תקנון

התחרות רשמית, לשחיינים בעלי אישור כשירות גופנית בתוקף לעונה הנוכחית והרשומים באיגוד השחייה בלבד. התחרות תתנהל על פי חוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה.

קבוצות גיל

יום שישי 04/11 – הצגת הבוקר 

בנות – ילדות 2011-2012

בנים – ילדים 2011-2012

יום שישי 04/11 – הצגת הערב

בנות – צעירות 2010

בנים – צעירים 2009-2010

יום שבת 05/11 – הצגת הבוקר

בנות – נערות 2008-2009

בנים – נערים 2007-2008

יום שבת 05/11 – הצגת הערב

בוגרות 2007 ומטה

בוגרים 2006 ומטה


הגבלת השתתפות

מותרת השתתפות עד שלושה משחים אישיים לשחיין. השחיין/נית נדרשים לעמוד במינימום המצורף לפי גיל ומשחה. למשחה 400 מ.א תתאפשר הרשמה כמשחה רביעי אך יתקיימו בו רק מקצה אחד לנשים ומקצה אחד לגברים לפי זמני הכניסה הטובים ביותר.

כל אגודה רשאית לרשום עד 2 קבוצות שליחים במשחה השליחים ואחת ב8X25 צלילה.


פרסים

 מדליות למקומות הראשונים לפי קבוצות הגיל.

פרסים לקבוצות הראשונות בשליחים (למקום הראשון) וכן מדליות ל3 הקבוצות הראשונות

 גביע לכבודו של אלון רונן יוענק לשחיין ולשחיינית בקבוצת גיל הנוער עם התוצאה האיכותית ביותר במשחה 200 מטר פרפר.

l

שונות

  • התחרות תתנהל לפי זמני כניסה, מדליות לפי קבוצות הגיל בתקנון.

      • הנהלת התחרות רשאית לשנות את סדרי התחרות ככל שהדבר יראה לה מועיל לטובת קיום תחרות מסודרת ומוצלחת, בכפוף לתקנון איגוד השחייה.

נשמח לראותכם

MAIN VENUE - בני הרצליה שחייה

דילוג לתוכן