054-4230300 office@hadarbd.com

אליפות הרצליה 2021

בשישי שבת 15-16 באוקטובר 2021, נקיים זו השנה השביעית, את התחרות לכבודו של אלון רונן האהוב.

לראשונה התחרות תכלול הצגות גם לגילאי הצעירים 11-14.

התחרות תיערך בבריכת בני הרצליה (25 מטר, 8 מסלולים עם יציע מובנה אשר יורחב במיוחד לכבוד האירוע) עם שעון אלקטרוני כפי שהיה בשנים הקודמות. כמו כן לשירותכם בריכת שחרור ומרחבי מנוחה פנימיים וחיצוניים, מזנון והסעדה מותאמת לצרכי השחיינים ועוד.

The Countdown Begins!

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

l

תכנית התחרות

 יום שישי ילדים וצעירים

הצגת בוקר – ילדים 

חימום (בקפסולות יעודכן בהמשך) 8:00, תחרות 9:20, שימו לב שערי הבריכה יפתחו ב-7:30.

100 מ' חופשי

50 מ' פרפר

100 מ' גב

50 חזה

100 מ.א.

4X50 מ' מעורב ילדות

4X50 מ' מעורב ילדים

הצגת אחה"צ – צעירים

חימום (בקפסולות יעודכן בהמשך) 15:00, תחרות 16:20

100 מ' חופשי

50 מ' פרפר

100 מ' גב

100 חזה

100 מ.א.

4X50 מ' מעורב צעירות

4X50 מ' מעורב צעירים

יום שבת נוער ובוגרים

הצגת בוקר – נוער

חימום (בקפסולות יעודכן בהמשך) 8:00 ,

טקס 9:20

תחרות 9:40

50 מ' חופשי מוקדמות

100 מ' חזה

200 מ' פרפר לכבודו של אלון רונן

100 מ' גב

50 מ' חופשי גמר (8 שחיינים, 8 שחייניות)

200 מ' מ.א.

4X50 מ' מעורב נערות

4X50 מ' מעורב נערים

הצגת אחה"צ – בוגרים

חימום (בקפסולות יעודכן בהמשך) 15:00, תחרות 16:20.

400 מ.א – מקצה 1 לנשים ומקצה 1 לגברים

50 מ' חופשי מוקדמות

200 מ' חופשי

100 מ' פרפר

100 מ' גב

50 מ' חופשי גמר (8 שחיינים, 8 שחייניות)

100 מ' חזה

4X50 מ' מעורב בוגרות

4X50 מ' מעורב בוגרים

l

הרשמות

ההרשמה תתבצע באמצעות פורטל האגודות החל מתאריך 23.9.2021 בשעה 08:00 ותסתיים בתאריך 07.10.2021 בשעה 12:00. המחיקות יחלו בתאריך 7.10.2021 בשעה 14:00 ויסתיימו בתאריך 14.10.2021 בשעה 12:00 תתבצע לאחר מועד זה לא יתקבלו מחיקות.

שימו לב כי בשל מגבלת מספר המשתתפים ייתכנו מחיקות של שחיינים. אנו עושים מאמצים רבים כדי להימנע מכך השנה.

דמי רישום

30 ₪ לכל זינוק למים. 60 ₪ למשחה שליחים. התשלום יועבר טרם הזינוק הראשון בהעברה בנקאית או בהמחאה לפקודת עמותת בני הרצליה.

זמן מינימום – שחיין שלא יעמוד בזמן מינימום (מצורפת טבלה) אגודתו תישא בתשלום קנס בסך 50 ₪.

h

תקנון

התחרות רשמית, לשחיינים בעלי אישור כשירות גופנית בתוקף לעונה הנוכחית והרשומים באיגוד השחייה בלבד. התחרות תתנהל על פי חוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה.

קבוצות גיל

יום שישי 15/10 – הצגת הבוקר 

בנות – ילדות 2010-2011

בנים – ילדים 2010-2011

יום שישי 15/10 – הצגת הערב

בנות – צעירות 2009

בנים – צעירים 2008-2009

יום שבת 16/10 – הצגת הבוקר

בנות – נערות 2007-2008

בנים – נערים 2006-2007

יום שבת 16/10 – הצגת הערב

בוגרות 2006 ומטה

בוגרים 2005 ומטה


הגבלת השתתפות

מותרת השתתפות עד שלושה משחים אישיים לשחיין. השחיין/נית נדרשים לעמוד במינימום המצורף לפי גיל ומשחה. למשחה 400 מ.א תתאפשר הרשמה כמשחה רביעי אך יתקיימו בו רק מקצה אחד לנשים ומקצה אחד לגברים לפי זמני הכניסה הטובים ביותר.

כל אגודה רשאית לרשום עד 2 קבוצות שליחים במשחה השליחים.


פרסים

 מדליות למקומות ראשונים לפי קבוצות גיל

 גביע לכבודו של אלון רונן יוענק לשחיין ולשחיינית בקבוצת גיל הנוער עם התוצאה האיכותית ביותר במשחה 200 מטר פרפר (לפי טבלת הניקוד הבינ"ל).

l

שונות

 • התחרות תתנהל לפי זמני כניסה, מדליות לפי קבוצות הגיל בתקנון.

 • הנהלת התחרות רשאית לשנות את סדרי התחרות ככל שהדבר יראה לה מועיל לטובת קיום תחרות מסודרת ומוצלחת, בכפוף לתקנון איגוד השחייה.

  הנחיות קורונה: 

  • כל אגודה אחראית למנות אחראי קורונה שיעביר עד לתאריך 10/10/21 אישורי תו ירוק לשחיינים המחוסנים או המחלימים. בהמשך לפני הכניסה למתחם הבריכה יש להעביר אישורי בדיקות שליליות (PCR עד 72 שעות לפני תחילת התחרות, בדיקות מהירות עד 24 שעות לפני תחילת התחרות) לאלו שאינם מחוסנים.

  • כל הנוכחים בבריכה ידרשו לשים מסיכות ובפרט מאמנים, אנשי צוות, שחיינים, שופטים ומזכירות.

  • לא תתאפשר כניסת הורים או מלווים לבריכה פרט למאמני האגודה.

  • לכל אגודה יינתנו מספר מקומות ישיבה מוגדר שיהיה קטן ממספר השחיינים הרשומים בתחרות זאת במטרה לשמור על מספר קטן של שחיינים בבריכה. שאר השחיינים מתבקשים לשהות בבמרחבים הייעודיים מחוץ לבריכה. באחריות אחראי הקורונה האגודתי לוודא שמספר השחיינים הנוכחים מאגודתם בבריכה אינו חורג ממספר מקומות הישיבה שהוקצו להם. השחיינים מתבקשים לשבת רק במקומות הישיבה שהוגדרו.

נשמח לראותכם

MAIN VENUE - בני הרצליה שחייה

דילוג לתוכן