054-4230300 office@hadarbd.com

שיוט הבנים21-23.3.19 

וגביע אילת גלשני רוח14-16.3.19

שיוט הבנים
לזכרם של צור מאור ואבי גבעתי

 

21-23.3.2019

זינוק ראשון בשעה 11:00
טקס סיום ביום שבת 23.3 בשעה 16:00

תחרות זו מהווה את פתיחת עונת התחרויות אשר תקבע את נבחרת ישראל בדגמי האופטימיסט, לייזר ו420 לאליפות עולם ואירופה.
משתתפים ילדים מגיל 7 ועד בני נוער בגיל 17 (הילדים הקטנים יתחרו במפרץ השמש והנוער בים).

לו״ז
10:30 לדגמי הלייזר ו- 420.

11:00 לדגם אופטימיסט משה"ח ואופטימיסט ירוק.
13:00 לדגם אופטימיסט בינלאומי.

הרשמה מוקדמת חובה עד לתאריך 19 במרץ 2019 בדוא"ל לסופי תירוש sofi@tirosh.info   (ההרשמה לא כוללת תשלום דמי הרשמה).
תשלום במשרדי ועדת התחרות שבמועדון בבוקר התחרות משעה 09:00. גמר ההרשמה שעה לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן.
דמי ההרשמה הינם 120 ₪ לכל מתחרה מלבד לאופטימיסט דגם אחיד שישלמו 90 ₪

תקנון
נספח להוראות השייט 

 

גביע אילת בגלישה
על שם דורון רוטנברג

 

14-16.3.2019

זינוק ראשון בשעה 11:00
טקס סיום ביום שבת 16.3 בשעה 16:00

תחרות זו מהווה את פתיחת עונת התחרויות אשר תקבע את נבחרת ישראל בדגם הBIC לאליפות עולם ואירופה.
משתתפים ילדים מגיל 8 ועד בני נוער בגיל 17 (הילדים הקטנים יתחרו במפרץ השמש והנוער בים)

הרשמה לתחרות תיערך במשרדי ועדת התחרות שבמועדון בבוקר התחרות משעה 09:00.
גמר ההרשמה שעה לפני אות ההתראה הראשון המתוכנן.
דמי ההרשמה הינם 90 ₪ לכל מתחרה בדגם אחיד ו- 120 ₪ לכל שאר המתחרים, שישולמו במשרדי ועדת התחרות.

לו״ז
זינוק הראשון בשעה 11:00.

תקנון
נספח להוראות השייט

The Countdown Begins!

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

דילוג לתוכן