054-4230300 office@hadarbd.com

אליפות מכבי לצעירים 2017

14.5.2017

אליפות מכבי, תתקיים ביום אולימפיאדת הילדים ובסימן המכביה ה-20.
התחרות הינה רשמית ותתקיים על פי חוקת פינ"א ובכפוף לתקנון איגוד השחייה.

ֿ

The Countdown Begins!

היום(s)

:

שעה(s)

:

דקה(s)

:

השני(s)

Schedule

מידע

תקנון

תקנון

Learn More

דילוג לתוכן